Kødkvæg

Præmieliste Kødkvæg 2017

Skuets bedste ungdyr u. 15 mdr. blev Limousine kvien
fra: Anders Lange, Mørke
Kvien blev tildelt pokalen fra Ivar Lundgaard, Silkeborg
Skuets bedste Simmental tyr, katalog 444 fra:
Rasmus Svendsen, Løsning
Skuets bedste Simmental hundyr, katalog nr. 446
fra: Fam. Brøgger, Kni Simmental
Skuets bedste Dexterhundyr, katalog 405 fra
Rasmus Kjærgaard, Randers
Bedste Dexter tyr, katalog 403 fra
Jens Nielsen, Glæsborg
Bedste Limousine tyr, katalog 428 fra
Lindegården Limousine, Værum

Udstillingen af Kødkvæg 2017.

I Danmark har vi rigtig mange racer af kødkvæg, hvilket også afspejles i præsentationen af dyr på Landbrugsmessen.

Der er i 2017 tilmeldt 55 stk. kødkvæg, som fordeler sig på følgende racer:

  • Aberdeen Angus 2 stk.
  • Dexter med 12 stk.
  • Hereford med 6 stk.
  • Limousine med 17 stk.
  • Simmental med 12 stk.
  • Highland Cattle med 6 stk.

Hvad sker der lørdag?

Efter den fælles flaghejsning kl. 9.00 starter bedømmelsen af kødkvæg kl. 9.30
I løbet af de næste 2 timer bliver samtlige dyr vurderet grundigt af dommerne, og de får tildelt fra 20 til 23 point. De allerbedste/ smukkeste dyr kan tildeles 24 point.
Kl. 11.15 samles de bedste dyr – dem, der har fået tildelt 23 point – til konkurrencen om
det bedste handyr og det bedste hundyr indenfor racerne, der har mindst 10 tilmeldte dyr.

Ved åbningshøjtideligheden kl. 12.00 er alle kødkvæg racer repræsenteret i den store ring.
Et rigtigt flot syn!

Kl. 13.00 foregår et af højdepunkterne, nemlig konkurrencen på tværs af samtlige racer. Denne spændende konkurrence kaldes: Interbreed.
Denne konkurrence slutter af med tildeling af en pokal til det bedste kødkvæg dyr.

Det næste indslag for kødkvæg er kl. 13.30 med besætningskonkurrencen, hvor udstillerne skal stille med mindst 3 dyr.

Den bedste afkomsgruppe findes lørdag kl. 13.45. Her skal man møde med mindst 3 dyr.

Publikumskonkurrence.
Vi har en konkurrence, hvor man skal gætte vægten på et dyr.
Kl. 15.00 offentliggøres, hvem der har vundet en præmie i konkurrencen for publikum.

Hvad sker der søndag?

En vigtig aktivitet for udstillerne og deres familie er hyggen i kødkvægteltet med fælles morgenkaffe såvel lørdag som søndag morgen.

Ærespræmier og Gl. Estrup prisen.
De attraktive ærespræmier, som er skænket af en lang række firmaer, uddeles søndag kl. 11.45, og kronen på værket er den besætning, der får tildelt Gl. Estrup prisen.
Det er en rigtig stor præstation at vinde denne smukke pris.
Ærespræmierne udstilles i det store tematelt, og der skal lyde en stor tak til de mange givere.
Se listen med sponsorer

Præsentation af kødkvægracerne.
En af dagens begivenheder er når alle racer præsenteres i ringen. Der fortælles om de enkelte racer på en sådan måde, at også publikum får praktiske oplysninger om de enkelte racer og deres fortrin, og hvor de kommer fra. Det sker kl. 13.15 i den store ring.

Body Painting.
En ny spændende aktivitet sker kl. 14.00, hvor Slagtermester Bo Drachmann fra Djurs Slagtehus vil vise på et dyr, hvor de forskellige kødstykker sidder.

Mønstringskonkurrence for unge.
Mønstringskonkurrencen er delt op i to grupper. Dels for:

  • unge til og med 16 år. Søndag kl. 14.30
  • unge fra og med 17 år. Søndag kl. 14.45

Opdelingen skyldes, at mange unge mennesker gerne vil være med i denne spændende og udfordrende konkurrence, hvor de unge skal mønstre, altså fremvise et dyr for dommeren og publikum, så der er harmoni mellem dyr og trækker.
De personer, der på flotteste vis kan fremvise kødkvæg dyret, så det tager sig bedst ud med en optimal udstråling og med flotte bevægelser, vinder konkurrencen.

Aktiviteterne hos kødkvæg slutter med publikumskonkurrencen, hvor vinderen offentliggøres kl. 15.00.

De to dage med kødkvæg giver rig mulighed for børn og voksne til at komme tæt på de store kødkvæg dyr.
Derfor skal du ud og se kødkvæg på Gl. Estrup.

 


Indbydelse til kødkvægsudstillere

Landbrugsmessen afholdes lørdag og søndag den 27. & 28. maj 2017

Katalog kødkvæg 2017 med program

Katalog kødkvæg 2017

Kødkvægudvalget under Landbrugsmessen Gl. Estrup vil hermed gerne opfordre dig til at udstille dyr på landbrugsmessen. Af hensyn til det rent praktiske arbejde er det nødvendigt, at du tilmelder dine dyr i god tid og allersenest den 25. april.

Tilmeldingsgebyr
For kødkvæg er der fastsat et tilmeldingsgebyr på kr. 150,00 pr. dyr + moms og kr. 175,00 for ko med kalv i boks + moms. Betaling ved tilmelding!

Download skemaer og regler

Tilmeldingsskema for kødkvæg 2017 PDFWORD
Sundhedsregler for kødkvæg 2017 PDF
Faktura for kødkvæg 2017 PDFWORD

Udfyldt tilmeldingsskema sendes til:
Jonna Christoffersen, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg. Mail: joc@vikingdanmark.dk eller ring på tlf. 87282009

Sundhedsregler
Se flyer, der beskriver, hvad man skal være opmærksom på for at udstille på dyrskue. Dokument med sundhedsregler følger senere.

Campingplads
Hvis du ønsker at benytte messens campingplads, koster det kr. 260 + moms. Udfyld dette punkt på tilmeldingsskemaet.

Afkomsgrupper
Der vil igen i år være mulighed for at udstille afkomsgrupper. Der skal være min. 3 dyr pr. gruppe.

Mønstringskonkurrence
Søndag kl. 14.30 bliver der afholdt mønstringskonkurrence for de unge til og med 16 år. Kl. 14.45 mønstringskonkurrence fra 17 år og opefter. Tilmelding skal ske senest søndag morgen.

Opstilling af bomme
Vi vil opfordre til, at man møder op for at hjælpe med opstilling af bomme mandag den 22. maj kl.19.00, og alle hjælper så vidt muligt med nedtagning søndag kl. 16.00.

Børnedyrskue om lørdagen
Yderligere oplysninger herom samt tilmelding kan downloades herover. Ring nu til Karen Rasmussen, tlf. 23820941 eller send mail til raunlund@mail.dk senest den 21. maj.

Husk at anføre din mailadresse på tilmelding.
Via din mailadresse kan vi bedre og hurtigere informere om aktuelle emner.

Har du spørgsmål om kødkvægudstillingen og messen som helhed, må du gerne kontakte Kristian Jensen på tlf. 40420201.

Alle – uanset bopæl – er velkomne til at udstille!

Med venlig hilsen Kødkvægudvalget / Kristian Jensen

 


 

 

www.landbrugsmessen.dk