Malkekvæg

Præmieliste Malkekvæg 2017

Bedste ældre Jersey ko, kat. nr. 336 fra
Svend Otto Søgaard, Tastum, Stoholm
Bedste DRH (rødbroget) ko, kat. 377 fra
Irma & Hendrik WillemmVeerbeck, Gjerlev
Bedste ældre Holstein ko, katalog 273 fra
Raunhøj Dairy, Hjortshøj
RDM skuets bedste YNGRE RDM KO, KATALOG NR. 249 fra
Nita & Jakob Gade, Skals

Udstilling af Malkekvæg 2017.

Som noget helt nyt er malkekvæg med på Landbrugsmessen både lørdag og søndag. De 120 malkekøer opstaldes i telte sammen med 26 kalve, som deltager i kalveudstillingen for børn.

Et endnu tomt malkekvægstelt

Tradition med malkekøer på skue.
Når vi mødes til dyrskue, er et af målene at samle kvæg af de danske malkeracer til bedømmelse. Denne begivenhed har en tradition, der går 200 år tilbage. I de første mange år havde dyrskuet en vigtig avlsmæssig betydning. På dyrskuet så man egnens bedste dyr, og de enkelte landmænd fik inspiration til, hvilke egenskaber der skulle satses på for at forbedre racen.

I vore dage drives avlsarbejdet ikke via dyrskuerne landet over, men landets bedste dyr præsenteres og racens avlsmål vises frem, men nu i form af en skønheds-konkurrence.

Hvilke racer er repræsenteret?
På landbrugsmessen er følgende racer repræsenteret:

 • Rød dansk malkerace – også kaldet RDM- deltager med 13 stk.
 • Sortbroget dansk malkerace (SDM) – i dag kaldet Dansk Holstein – lever op til betegnelsen den mest udbredte race i Danmark og er repræsenteret med hele 61 stk. sammen med Dansk Rødbroget Holstein.
 • Dansk Jersey følger trop med 46 stk.
 • Hertil kommer 26 kalve, som udstilles af gruppen af unge vordende udstillere.
På Landbrugsmessen er der hos malkekvæg en kalveudstilling, hvor ca. 25 børn/unge fremviser deres velplejet kalv/kvie med stor engagement.

Kalvekonkurrencen.
Udstilling af kvæg på landets dyrskuer er som regel en familie begivenhed, hvor såvel voksne som børn deltager og går virkelig meget op i den spændende konkurrence og forberedelserne, der ligger forud. Før man kan deltage på skuet, skal man træne med dyrene, så de er vant til at blive trukket med og vil opføre sig, som trækkeren ønsker det. Derfor starter de fleste børn med at trække og omgås de mindre kalve.

Team Future Breeders.
For at fremme og fastholde børnenes interesse omkring dyrskueaktiviteten, har man i en årrække haft de unge til selv at deltage med kalve, hvor dyrene bedømmes og mønstres.
Dette ungdomsarbejde går under navnet: Team Future Breeders. På landbrugsmessen deltager 26 kalve i denne kalvekonkurrence.

Skuets bedste ko
Som noget nyt er der i år en konkurrence, som går ud på, at finde skuets bedste ko på tværs af malkeracerne. Vinderens får titlen: Miss Gl. Estrup.
Se vedlagte program over aktiviteterne hos malkekvæg, der som sagt spænder over 2 dage.

Vel mødt til to dage med køer og kalve

 


Indbydelse til malkekvægsudstillere

Landbrugsmessen afholdes lørdag og søndag den 27. & 28. maj 2017

Malkekvæg – nu på messen begge dage

Katalog malkekvæg 2017 med program

Katalog malkekvæg 2017

Nu nærmer tiden sig for tilmelding til Landbrugsmessen Gl. Estrup.

Som noget nyt har vi i år valgt at afvikle malkekvægsudstillingen over 2 dage – altså både lørdag og søndag. Opstaldning af dyrene sker i telte, der er sat op henover bommene. Dyrene må ankomme fredag aften mellem kl. 18 og 20. Med dette tiltag forsøger vi at lave et mindre presset program for udstillerne.

Den faglige del af programmet er foreløbigt sat til at starte kl. 09.30 og slutte kl. 14.30 begge dage.

Punkterne fordeles som nedenstående:

Lørdag

 • Bedømmelse af køer
 • Ærespræmiekonkurrence
 • Miss Gl. Estrup
 • Bedømmelse af kvier og kalve

Søndag

 • Besætningskonkurrence
 • Legatuddeling
 • Gl. Estrup prisen
 • Super-ko konkurrence
 • Mønstringskonkurrence

Reserve-dyr
Endnu et nyt tiltag for malkekvæg er, at der i år kan tilmeldes reservedyr.

For hver 3 dyr (pladser), der tilmeldes, kan man tilmelde ét reservedyr, som kommer med i kataloget.
Det betyder, at man kommer med det antal dyr, som man har bestilt plads til, men man vælger som udstiller, hvilke af dyrene i kataloget, der kommer. Man betaler kun for de dyr, der er bestilt plads til.
For kvier gælder, at de skal være født i tidsrummet 01.01.2015 – 28.05.2016.

Sundhedsregler
Se denne flyer, der beskriver, hvad man skal være opmærksom på for at udstille på dyrskue. Dokument med sundhedsregler følger senere.
For dyr i højprævalent område godtgør skuet 57 kr. pr. udstillet dyr til salmonella blodprøve. Bestilling af tankmælksprøver skal i år være Seges i hænde min. 6 uger før skuedagen.

Sidste frist for tilmelding af besætningsnumre er torsdag den 6. april.
Sidste frist for tilmelding af dyrenumre er tirsdag den 25. april.

Download skemaer og regler

Tilmeldingsskema for malkekvæg 2017 PDFWORD
Kalveudstillingen 2017 PDF
Sundhedsregler for malkekvæg 2017 PDF
Faktura for malkekvæg 2017 PDFWORD

Tilmelding til:
Jonna Christoffersen, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg.
Tlf. nr. 87 28 20 09
Mail: joc@vikingdanmark.dk

Tilmeldingsgebyr er 200 kr. + moms pr. dyr.

Af hensyn til fordeling af pladser og holdinddeling bedes eventuelle frameldinger oplyst senest torsdag den 18. maj.

Har du brug for hjælp til pasning af dine dyr på skuet, kan du kontakte Henrik Schøler – mobil 23320507.

Hvis du ønsker hjælp til udvælgelse af dyr, kan du kontakte din lokale avlsrådgiver.

Kalveudstilling

I samarbejde med Team Future fortsætter vi succesen med en kalveudstilling – se bilag.

Økonomiske Vinderko – SDM-DH

lelyPå dette års Landbrugsmesse på Gl. Estrup er der for SDM-DH ’s vedkommende en konkurrence, som hedder ”Økonomiske Vinderko”.

Nr. 1 får 3.500 kr.
Nr. 2 får 1.500 kr.

Præmierne sponseres af Lely Center Herrup.

Alle tilmeldte dyr deltager i den almindelige bedømmelse, derudover nedenstående regelsæt for deltagelse i konkurrencen:

”Økonomiske Vinderko” – SDM-DH v/Lely Center Herrup

Der er følgende regler for deltagelse:

 • Minimum 10 % over racegennemsnit i ydelse i sidste afsluttede 305 dages laktation.
 • Minimum 2 kælvninger
 • Herudover er der pointsystem for følgende kategorier:
  • Antal levende fødte kalve – max. point for min. 1 levende kalv pr. kælvning.
  • Celletal – point ud fra gns. celletal i de forskellige laktationer.
  • Frugtbarhed – max. point for 1 inseminering til 1 drægtighed.
  • Holdbarhed – point i forhold til laktationsnr.
  • Eksteriør – 1. plads = max. point.

I kataloget er vinderpoint for de 20 bedste ”Økonomiske Vinderkøer” skrevet ved ejer.

De 10 fremmødte med højeste vinderpoint dyster i finalen, hvor de sidste point for eksteriør tildeles.

Sundhedsprisen – RDM

dlgPå dette års Landbrugsmesse på Gl. Estrup er der for RDM ’s vedkommende en konkurrence, som hedder ”Sundhedsprisen”.

Nr. 1: Et gavekort på kr. 3000 (gavekortet.dk)
Nr. 2: 200 ltr. Stalosan Hoof (Produkt mod Digital Dermatitis)
Nr. 3: 2×1 ltr. VitCox (Produkt mod Coccidier/Cryptosporidier)

Præmierne sponseres af DLG Østjylland.

Alle tilmeldte dyr deltager i den almindelige bedømmelse, derudover er regelsættet for del- tagelse i konkurrencen som følger:

 • Minimum 10 % over racegennemsnit i ydelse i sidste afsluttede 305 dages laktation.
 • Minimum 2 kælvninger
 • Herudover er der pointsystem for følgende kategorier:
  • Antal levende fødte kalve – max. point for min. 1 levende kalv pr. kælvning.
  • Celletal – point ud fra gns. celletal i de forskellige laktationer.
  • Frugtbarhed – max. point for 1 inseminering til 1 drægtighed.
  • Holdbarhed – point i forhold til laktationsnr.
  • Eksteriør – 1. plads = max point.

I kataloget er vinderpoint for de 15 bedste ”Økonomiske Vinderkøer” skrevet ved ejer. De 10 fremmødte med højeste vinderpoint dyster i finalen, hvor de sidste point for eksteriør tildeles.

Dansk Jersey – Superko konkurrence

compexPræmierne er sponseret af Compex – gruppen
v/ Per B. Andersen, tlf. 24 24 08 24.

Vinderen af konkurrencen er en ko, som kombinerer en høj produktion og et godt eksteriør.

De ti køer med den højeste produktionsværdi (Arlas afregning), som er mødt på dyrskuet, deltager automatisk i konkurrencen.

De ti køer bliver tildelt point for produktionsværdien: 5, 10, 15 ….. 50 (højeste produktionsværdi).
Køerne bliver i eksteriør konkurrencen bedømt af dyrskuets dommer på normal vis, og bliver herefter tildelt point, med 50 point til fløjkoen og ellers på samme måde som efter produktionsværdi.

Vinderen af Superko – konkurrencen er den ko med det højeste samlede pointantal.
Ved pointlighed mellem to køer tæller point for produktionsværdi mest.

Der er præmier til nr. 1 & 2 i konkurrencen.

Camping
Efter ændring af konceptet skal du i år huske muligheden for at benytte Messens campingplads.
Pris: 260 kr. + moms. Bestilles på tilmeldingsskemaet.

Fest
Lørdag aften vil der være fest på dyrskuepladsen. Nærmere info følger senere.

Børnedyrskue om lørdagen.
Evt. oplysninger og tilmeldingsskema kan fås hos Karen Rasmussen, tlf. 23820941 eller send mail til raunlund@mail.dk senest den 21. maj.

Med venlig hilsen
Jørn Mikkelsen, Fmd. for Malkekvægudvalget og
Henrik Schøler Nielsen

 


 

 

www.landbrugsmessen.dk