Sekretariat, PR, Bestyrelse

Landbrugsmessens sekretariat

Sekretær og tilmelding af stande
Silke Lorenzen, Føllevej 5, 8410 Rønde
Tlf. 8791 2042 – 2119 4428
e-mail: messen@landboforening.dk

Tilmelding af heste, får, kødkvæg og malkekvæg
Kristian Jensen, Nordkystvejen 39, 8961 Allingåbro
Tlf. 40 42 02 01
e-mail: oxholm@post12.tele.dk

PR og markedsføring af Landbrugsmessen Gl. Estrup
Karen Just, Rolsøgårdvej 5, Vrinners, 8420 Knebel
Tlf. 22 24 21 74
e-mail: pr.messe@gmail.com

Fødevaretemaet:
Christian Thomsen
Lindhøjvej 5, Begtrup, 8420 Knebel
Tlf. 40 45 62 81
e-mail: ctstiilbjerg@gmail.com

 
Bestyrelsen for Landbrugsmessen Gl. Estrup
Formand: Gert Aude, Ny Lufthavnsvej 29, Stabrand, 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 36 40 85 – 40 41 88 41
e-mail: ga@gertaude.dk
Næstformand: Lilly Christensen, Lindegaardsvej 4, 8950 Ørsted
Tlf. 86 48 88 61 – 22 94 90 62
e-mail: lindegaarden@pc.dk
Kurt Sejersen, Bode Engvej 11, 8950 Ørsted
Tlf. 86 48 13 75 – 40 59 42 22
e-mail: j.sejersen@primanet.dk
Henning Fruergaard-Pedersen, Bavnehøjvej 28, Hvidding, 8830 Tjele
Tlf. 22 53 15 78
e-mail: henningfruergaard@hotmail.com
Peter Rasmussen, Gyvelskrænten 20, 8961 Allingåbro
Tlf. 22 78 52 63 – 86 49 44 02
e-mail: peter@prls.dk
Anne Bjerrekær, Det Grønne Museum på Gl. Estrup
Randersvej 4, 8963 Auning
Mobil: +45 20 80 12 78 – Tlf.: +45 86 48 34 44
e-mail: ab@dgmuseum.dk
Henrik Friis, Langvadvej 15, Tørslev, 8950 Ørsted
Tlf. 86 48 93 43 – 40 14 53 54
e-mail: friis.langvadvej@mail.dk
Lars Jørgensen, Krogsagervej 1, Krogsager, 8960 Randers SØ
Tlf. 86 49 64 90 – 61 54 75 17
e-mail: lars-lj@live.dk
Webmaster: 1HG, Bakkelyparken 42, 8680 Ry
Tlf. 4182 0641
web: www.1HG.dk
www.landbrugsmessen.dk