Malkekvæg

 

Præmieliste Malkekvæg 2019

Se hele listen af skuets bedste dyr og pokalmodtager – 2019


 

Indbydelse til malkekvægsudstillere

Landbrugsmessen afholdes lørdag og søndag den 25. & 26. maj 2019

Katalog – malkekvæg 2019 Første sider
Katalog – malkekvæg 2019

Vi vil igen i år have malkekvægsudstilling over 2 dage – altså både lørdag og søndag. Opstaldning af dyrene sker i telte, der er sat op henover bommene.

Med dette tiltag kan vi lave et mindre presset program for udstillerne.

Den faglige del af programmet er foreløbigt sat til at starte kl. 09.30 og slutte kl. 14.30 begge dage.

Punkterne fordeles således:

Lørdag Søndag
Bedømmelse af køer Besætningskonkurrence
Ærespræmiekonkurrence Legatuddeling
Miss Gl. Estrup Gl. Estrup prisen
Bedømmelse af kvier og kalve Super-ko konkurrence
Mønstringskonkurrence

Reserve-dyr
Også i år kan der tilmeldes reservedyr.
For hver 3 dyr (pladser), der tilmeldes, kan man tilmelde ét reservedyr, som kommer med i kataloget.
Det betyder, at man kommer med det antal dyr, som man har bestilt plads til, men man vælger som udstiller, hvilke af dyrene i kataloget, der kommer.
Man betaler kun for de dyr, der er bestilt plads til.
For kvier gælder, at de skal være født i tidsrummet 01.01.2017 – 28.05.2018.

Download skemaer og regler

Ejererklæring – Malkekvæg 2019 PDF
Sundhedsregler – Malkekvæg 2019 PDF
Kalveudstilling 2019 PDF
Tilmeldingsskema – Malkekvæg 2019 PDFWord
Udstillerkort – Malkekvæg 2019 PDFWord

Sundhedsregler
Se Sundhedsregler, der beskriver, hvad man skal være opmærksom på for at udstille på dyrskue.

Sidste frist for tilmelding af besætningsnumre er fredag den 12. april.
Sidste frist for tilmelding af dyrenumre er tirsdag den 30. april.

Hvis du ønsker hjælp til udvælgelse af dyr, kan du kontakte din lokale avlsrådgiver.
Tilmeldingsgebyr er 250 kr. + moms pr. dyr.

Af hensyn til fordeling af pladser og holdinddeling bedes eventuelle frameldinger oplyst senest torsdag den 16. maj.
Dyrene må ankomme fredag aften mellem kl. 18 og 20.

Kalveudstilling
I samarbejde med Team Future fortsætter vi succesen med en kalveudstilling – se bilag.


Dansk Jersey – Superko konkurrence

Vinderen af konkurrencen er en ko, som kombinerer en høj produktion og et godt eksteriør.

De ti køer med den højeste produktionsværdi (Arlas afregning), som er mødt på dyrskuet, deltager automatisk i konkurrencen.

De ti køer bliver tildelt point for produktionsværdien: 5, 10, 15 … 50 (højeste produktionsværdi). Køerne bliver i eksteriør konkurrencen bedømt af dyrskuets dommer på normal vis, og bliver herefter tildelt point, med 50 point til fløjkoen og ellers på samme måde som efter produktionsværdi.

Vinderen af Superko – konkurrencen er den ko med det højeste samlede pointantal.
Ved pointlighed mellem to køer tæller point for produktionsværdi mest.

Der er præmier til nr. 1 & 2 i konkurrencen. Præmierne er sponseret af Compex – gruppen.


Økonomiske Vinderko – SDM-DH

På dette års Landbrugsmesse på Gl. Estrup er der for SDM-DH ’s vedkommende en konkurrence, som hedder ”Økonomiske Vinderko”.

Vinderen modtager et kontant pengebeløb på 3.500 kr.

Nr. 2 får 1.500 kr.

Præmierne sponseres af Lely Center Viborg.

Alle tilmeldte dyr deltager i den almindelige bedømmelse, derudover er regelsættet for deltagelse i konkurrencen som følger:

”Økonomiske Vinderko” – SDM-DH
v/Lely Center Herrup

Der er følgende regler for deltagelse:

 • Minimum 10 % over racegennemsnit i ydelse i sidste afsluttede 305 dages laktation.
 • Minimum 2 kælvninger

Herudover er der pointsystem for følgende kategorier:

 • Antal levende fødte kalve – max. point for min. 1 levende kalv pr. kælvning.
 • Celletal – point ud fra gns. celletal i de forskellige laktationer.
 • Frugtbarhed – max. point for 1 inseminering til 1 drægtighed.
 • Holdbarhed – point i forhold til laktationsnr.
 • Eksteriør – 1. plads = max. point.

I kataloget er vinderpoint for de 20 bedste ”Økonomiske Vinderkøer” skrevet ved ejer.

De 10 fremmødte med højeste vinderpoint dyster i finalen, hvor de sidste point for eksteriør tildeles.


Sundhedsprisen – RDM

På dette års Landbrugsmesse på Gl. Estrup er der for RDM’s vedkommende en konkurrence, som hedder ”Sundhedsprisen”.

Vinderen modtager: Et gavekort til en værdi på kr. 3000 til www.gavekortet.dk
Nr. 2 modtager: 100 kg FreshFoss
Nr. 3 modtager: 2 x 1 ltr.VitCox

Præmierne er sponseret af DLG Østjylland.

Alle tilmeldte dyr deltager i den almindelige bedømmelse, derudover er regelsættet for deltagelse i konkurrencen som følger:

 • Minimum 10 % over racegennemsnit i ydelse i sidste afsluttede 305 dages laktation.
 • Minimum 2 kælvninger

Herudover er der pointsystem for følgende kategorier:

 • Antal levende fødte kalve – max. point for min. 1 levende kalv pr. kælvning.
 • Celletal – point ud fra gns. celletal i de forskellige laktationer.
 • Frugtbarhed – max. point for 1 inseminering til 1 drægtighed.
 • Holdbarhed – point i forhold til laktationsnr.
 • Eksteriør – 1. plads = max point.

I kataloget er vinderpoint for de 15 bedste ”Økonomiske Vinderkøer” skrevet ved ejer.
De 10 fremmødte med højeste vinderpoint dyster i finalen, hvor de sidste point for eksteriør tildeles.


Camping
Efter ændring af konceptet skal du også i år huske muligheden for at benytte Messens campingplads.
Pris: 300 kr. + moms. Bestilles på tilmeldingsskemaet.

Fest
Lørdag aften vil der være fest på dyrskuepladsen. Nærmere info følger senere.

Børnedyrskue om lørdagen.
Yderligere oplysninger herom kan fås her på hjemmesiden.

Ring nu til Karen Rasmussen på tlf. 23 82 09 41 eller send en mail: raunlund@mail.dk snarest dog senest den 22. maj.

Med venlig hilsen

Jacob Therkildsen, fmd. for mælkeudvalget
Henrik Schøler Nielsen

 


 

 

www.landbrugsmessen.dk