Hark voltige team

Henriette og Laura er individuele voltigører med longeføren Heidi. De er på hesten Sharmør, som er ejet af Heidi. Alle fire har været en del af sporten i flere år, men er først blevet en del af harks voltige team i august. Da hark voltige team blev startet af Henriette og Ditte. [...]