Vejledende mønstringsregler for mønstringskonkurrence

 • Formålet med mønstring er, at præsentere hesten på en sådan måde, at den såvel på stedet som under bevægelse tager sig bedst muligt ud, samt demonstrere mønstrerens teknik.
 • Hesten skal være pålagt hovedtøj (trense).
 • Mønstreren skal være klædt diskret og optræde diskret, så opmærksomheden kan koncentreres om hesten. Tøj med raceforeningslogo er tilladt, men reklamer af alle slags er ikke tilladt.
 • Ridepisk kan evt. føres i venstre hånd. Unødig afstraffelse af hesten kan resultere i bortvisning.
 • Mønstringen foregår på en trekantbane af passende størrelse, afhængig af race. Trekantbanen bør danne en ligebenet trekant. Bedømmerne placeres ved den ene vinkelspids.
 • Mønstringen skal foregå i nedenstående rækkefølge på trekantbane:

 

Eks. 1

Hesten opstilles ved den runde cirkel på den ene vinkelspids og vises derefter i skridt på halv trekant (eks 1) og derefter i trav på hel trekant, hvorefter den igen opstilles.

 1. Mønstreren fører hesten ind på banen i trav og placerer sig derefter såvidt muligt, at hesten kan vende den manfri side mod bedømmeren, 5-6 m fra denne og således, at hesten – hvis terrænet skråner – kan stå højest med forbenene.
 2. Hesten skal stå åben mod bedømmeren, d.v.s., når den manfri side er venstresiden, have venstre forben længst fremme, og venstre bagben længst bagud. Højre bagben skal ikke stå længere fremme end tåspidsen lodret under højre hoftehjørne. Hesten skal støtte naturligt på alle fire ben. Holdningen af hestens hoved og hals skal være naturlig.
 3. Når hesten er opstillet, træder mønstreren ud til siden og står skråt foran hestens venstre forben i ca. en arms afstand og med front mod hesten.
 4. Tøjlen holdes i venstre hånd og i passende afstand fra trenseringen, mindst ca. 30 cm.
 5. Hvis hesten er urolig, kan mønstreren forblive foran hesten med en tøjle i hver hånd.
 6. Ved fremføring af hesten i skridt fattes tøjlerne i højre hånd. Hestens skridt bør være rolig og naturlig, rent firtaktet og så jordvindende som muligt. Hesten bør bære sin hals naturligt og fremføres på en lige linie (de samsidige ben bør gå i samme spor).
 7. Alle vendinger gøres højre om, og så korte og præcise som muligt. Under vendingerne kan venstre hånd holdes i højde med hestens venstre øje.
 8. Ved fremføring af hesten i trav, skal hesten snarest efter vendingen være i ren totaktet, og naturlig jordvindende trav. Som under pkt. 6 skal hesten bære sin hals naturlig og fremføres på lige linie.
 9. Der tages opstilling som under punkt 1 til 6 – kun efter travsekvensen.

 

Ved konkurrencemønstring gives der karakter for:

 1. Opstilling max. 10 point
 2. Skridt max. 10 point
 3. Trav max. 10 point
 4. Vendinger max. 10 point
 5. Hestens velplejethed og optømning max. 5 point
 6. Mønstrerens påklædning (fx hvide bukser og en hvid eller ensfarvet bluse) og optræden max. 5 point