Dyrskueregler for heste på Landbrugsmessen Gl. Estrup 2022.

For alle heste gælder, at de skal være godkendt af eller tilknyttet et Avlsforbund under Landsudvalget for Heste i Danmark. Der skal foreligge en stamtavle/hestepas (registreringsattest eller afstamningsoplysning) udstedt af eller godkendt af Landsudvalget for Heste, og som afstamningsmæssigt er godkendt af den pågældende avlsretning.

HUSK – Hestepas skal følge hesten under transport.

Der kræves mindst 3 leds afstamning for hingste og 2 led for hopper og vallakker.

Der gives dispensation for afstamningskrav til Palomino, Dansk Miniature og Tinker dog således, at der er krav om, at hesten er kåret og/eller dens far og mor er kåret.

Hingste, 3 år og derover, skal være godkendt til avl af den pågældende avlsretning, der skal være tilsluttet Landsudvalget for Heste. Såfremt hingsten er kåret, skal det være i et avlsforbund, der er tilknyttet Landsudvalget for heste.

Der kan udstilles hoppefamilier bestående af mindst 3 stk. i lige linje, eventuelt incl. moderen. Alle afkom, hingste eller hopper, skal være minimum 2 år gamle og skal være udstillet som enkeltindivider.

Hvis hopper på 4 år og derover medbringer føl, skal føllet være efter en hingst, der er avlsgodkendt i samme Avlsforbund som hoppen. Hvis hoppen er kåret, skal det være i et avlsforbund under Landsudvalget for heste.

NYT!! Dommerne kan indstille et føl fra hver race til konkurrencen om skuets bedste føl. Konkurrencen om skuets bedste føl afgøres af 5 udpegede dommere ved fremvisning i den store ring, sammen med hoppen. Skuets bedste føl deltager IKKE i konkurrencen om Gl. Estrup Prisen.

Hopper uden føl ved siden, som kan transporteres efter gældende regler,4 år og derover kan udstilles. Hvis hoppen er kåret skal det være i et avlsforbund under Landsudvalget for Heste.

NYT!!!

  • Vallakker på 2 år og derover kan udstilles.
  • Vallakker  på 2 år og derover kan indgå i samlingen, hvis de opfylder afstamningskravene til hopper. Vallakker må højst udgøre 50 % af samlingen.

Udstillerne skal på anmodning fremvise skriftlig erklæring på besætningens sundhedsstatus.

Til konkurrencen om skuets bedste hingst kan hver avlsretning indstille en fløjhingst, der har opnået min. 23 p.

Til konkurrencen om skuets bedste hoppe kan hver avlsretning indstille en fløjhoppe, der har opnået min. 23 p.

Til konkurrencen om skuets bedste vallak kan hver avlsretning indstille en fløjvallak, der har opnået min. 23 p.

Til konkurrencen om skuets bedste samling kan hver avlsretning indstille 1 samling med min. 23 p.

Konkurrencen om bedste hingst, hoppe og vallak kan hver for sig kun vindes èn gang af den samme hest. Den samme samling kan ligeledes kun vinde en gang.

Konkurrencen om skuets bedste hingst, bedste hoppe, bedste vallak og bedste samling afgøres af 5 udpegede dommere ved åben votering.

Der gives karakter for følgende:

  1. Type og racetilhørsforhold
  2. Bevægelse og fremføring

For samlinger gives yderligere en karakter for:

  1. Ensartethed

Hver dommer har mulighed for at give karakter fra 6 til 10 og der er mulighed for at give ½ point. Summen af karaktererne fra de 5 dommere giver det endelige resultat.

 

Mønstringskonkurrencen afvikles i 3 klasser:

  • Junior under 18 år.
  • Senior fra 18 år.
  • Eliteklasse for tidligere vindere af Hestens Værns mønstringspræmie.

 

Alle bedømte heste skal fremmøde til præsentation i ringen. Af sikkerhedsmæssige årsager skal alt klargøring af heste foregå inde i boksen og ikke ude på staldgangen.

 

Tilmeldingsgebyr refunderes ikke, hvis hestene ikke møder op eller afmeldes, og messen har råderet over boksen.

Såfremt en udstiller tager hjem med sin hest i utide, udelukkes udstilleren fra at udstille fremover.

 

Alle heste skal indsynes ved dyrlægen, før de har adgang til pladsen OG staldene.

Det er dyrlægen ved indsyningen der vurderer om hesten kan godkendes til skuet.