Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Landbrugsmessen Gl. Estrup

Da der på den ordinære generalforsamling d. 19. december 2022 ikke var muligt at finde medlemmer, der stillede op til bestyrelsen, skal der ifølge foreningens vedtægter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

Denne finder sted:

ONSDAG D. 25. JANUAR 2023 KL. 19.00

på Det Grønne Museum.

Alle er velkomne, men kun medlemmer af foreningen kan opstilles, og kun medlemmer af foreningen har stemmeret.

Information om medlemsskab kan findes her

OBS! Tilmelding til Det Grønne Museum på info@dgmuseum.dk senest d. 23/1 kl. 10.

Dagsorden:

1) Valg af bestyrelse.

Om dette står der i vedtægterne:

Bestyrelsen består af mindst 5 og højest 8 medlemmer + 2 suppleanter. På generalforsamlingen vælges op til 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Det Grønne Museum udpeger 1 bestyrelsesmedlem.

Der skal ifølge vedtægterne således vælges minimum 4 nye bestyrelsesmedlemmer.

OBS! Hvis det lykkes at vælge en bestyrelse, så udgår pkt. 2!

2) Opløsning af foreningen. I tilfælde af at der ikke kan findes en bestyrelse, opløses foreningen.

Om dette står der i vedtægterne:

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed et likviditationsudvalg. Dette træder i bestyrelsens sted. Likviditationsudvalget, i hvilket også andre end medlemmer kan indvælges, forestår afviklingen af foreningen og tegner foreningen i enhver henseende.

 

Gl. Estrup d. 9/1 2023

Anne Bjerrekær
Direktør, Det Grønne Museum