Bestemmelser vedr. pladsen

Messen har åbnet lørdag d. 28. og søndag d. 29. maj 2022

Lørdag: 9.00 – 19.00 BEMÆRK! Maskinudstillerne åbner først kl. 11.00
Søndag: 9.00 – 17.00

Udstilling:

Der må udstilles fabriksnye eller nyere brugte landbrugsmaskiner på dyrskuet. De brugte landbrugsmaskiner må ikke være ældre end produktionsåret 2018. Samtlige maskiner, der udstilles, skal opfylde gældende regler omkring sikkerhed. Udstillerne bærer selv enhver risiko for det ud­stil­lede med hensyn til bran­d, tyveri, vand­skade og anden form for be­skadigel­se, ligesom udstillerne er ansvarlige for evt. skader, de påfører personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller for­sømmelser fra udstillerens eller hans medhjælperes side.

Der må ikke sælges mad og drikkevarer fra standende, der må dog gerne uddeles smagsprøver og sælges produkter, der ikke er beregnet til fortæring på pladsen.

Udstillere må byde gæster på forfriskninger, kaffe/the, småkager, bolcher e.l.

Online bestilling af standplads på: www.landbrugsmessen.dk 

Betaling af standpladsen skal ske inden 1. april 2022.

Adgangskort til udstillere:

Alle udstillere modtager 1 partoutarmbånd pr. standkøb for 1000,- excl. moms, og har mulighed for at købe ekstra armbånd for 120,- excl. moms/stk.

Gæstekort:

Som udstiller har du mulighed for at uddele gæstekort. Efter tilmeldingen modtager du en pdf fil til print af gæstekortene. Alle gæstekort, som du uddeler skal være forsynet med virksomhedens kontaktoplysninger og standnummer, for at være gyldige. Gæstekort ombyttes til dagsarmbånd i indgangen.
De indløste kort afregnes efter landbrugsmessen til kr. 80,- excl. moms/stk.

Bestilling af el:

Der kan bestilles elektricitet på pladsen. Dette bestilles sammen med standen ellers kan der på et senere tidspunkt efterbestilles på samme side: landbrugsmessen.dk under fanen ”ekstra bestillinger”,  med oplysning om standnummer.

Det er røde runde EU-stik CEE 16 A, 400 V og Dansk standard 10 A, 230 V, der anvendes. Der er ført stik frem til hjørnet af din stand, såfremt der er bestilt strøm. Videreføring af strøm fra elstikket på hjørnet til selve udstillingen må ske med egen forlængerledning og under eget ansvar. Medbring derfor 20 – 30 meter forlængerledning og gerne mere end en forlængerledning.

Desuden er følgende regler gældende:

  • Alt elarbejde på pladsen skal udføres af messens elektriker.
  • Alle stik er med jord.
  • Messens elektriker kan efter aftale og mod betaling yde udstilleren assistance. Afregning for ekstra arbejde afregnes direkte med elektrikeren.
  • Der må ikke leveres strøm til nabostanden.
Strøm type Priser excl. moms
230 V 700,-
16 A 1500,-

Fremleje/udlån:
Fremleje eller udlån af den bestilte plads eller dele af den er ikke tilladt, ligesom der ikke må byttes om på standpladserne uden ud­stillingsledel­sens tilladelse. Enhver form for reklame eller demonstra­tion uden for den pågældende standplads samt reklamer for fir­maer, der ikke udstiller, er ikke tilladt.

Framelding:

Sker frameldingen efter 1. april 2022 bliver beløbet ikke krediteret. Frameldes der inden 1. april 2022 modtages der en kreditnota på hele beløbet.

Opstilling:

Pladsen vil være klar til opstilling af stande fra tirsdag d. 24. maj, kl. 08.00.
og skal være afsluttet se­nest d. 27. maj kl. 21.00.

Nedtagning:             

Der må tidligst efter lukketid søndag d. 29. maj kl.17.00 udføres nedtagning af udstillingsstandene. Udstillingsarealet skal være ryddet onsdag d. 1. juni. 2022.

Færdsel på pladsen:

Kørsel til og fra standpladsen er ikke tilladt i messens åb­ningstid, og al parkering på pladsen uden for standene er for­budt. Lastbiler og varevogne skal på åb­ningsdagene være ude af pladsen senest kl. 8.30.

Fredag d. 27. maj må der ikke parkeres således at vejene spærres for trafik.

Forsikringsbetingelser.

  1. Udstillere: Disse har selvrisiko for dyr, maskiner, vare etc. ved brand, tyveri, hærværk og anden beskadigelse under messen. Udstillere skal endvidere selv have deres ansvarsforsikringsforhold i orden med hensyn til dyr og motoransvar. Ved Kørsel med dyr og maskiner foretaget med vognmand har disse normalt tegnet fragtføreransvarsforsikring, som dækker læsning og transport samt aflæsning.
  2. Ansvarsforsikring: Landbrugsmessen har tegnet ansvarsforsikring for de erstatningskrav, som der kan rejses mod Landbrugsmessen. F.eks. en væltet flagstang, en stol der bryder sammen, et telt der vælter o.s.v. Ansvarsforsikringen omfatter ikke foretaget hærværk på hverken lejede telte eller udstillerenes effekter af dyr eller maskiner.
  3. Lovpligtig arbejdsskade: Der er tegnet forsikring for den arbejdskraft, Landbrugsmessen direkte anvender. Dette gælder, uanset om det er lønnet eller ulønnet.

Vagtordning:
Der er indgået en aftale med et vagtselskab, som vil varetage denne opgave. Overvågningen er i tidsrummet kl. 18.00 til kl.07.00 mellem d.   27. maj – 29. maj 2022.

Yderligere info / ekstra bestilling:
Landbrugsmessens hjemmeside er: www.landbrugsmessen.dk