Bestemmelser vedr. pladsen

Messen har åbnet lørdag d. 23. og søndag d. 24. maj 2020

Begge dage fra kl. 9.00 – 17.00

Udstilling:

Der må udstilles fabriksnye eller nyere brugte landbrugsmaskiner på dyrskuet. De brugte landbrugsmaskiner må ikke være ældre end produktionsåret 2017. Samtlige maskiner, der udstilles, skal opfylde gældende regler omkring sikkerhed. Udstillerne bærer selv enhver risiko for det ud­stil­lede med hensyn til bran­d, tyveri, vand­skade og anden form for be­skadigel­se, ligesom udstillerne er ansvarlige for evt. skader, de påfører personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller for­sømmelser fra udstillerens eller hans medhjælperes side.

Der må ikke sælges mad og drikkevarer fra standende.

Online bestilling af standplads på: www.landbrugsmessen.dk 

Betaling af standpladsen skal ske inden 1. april 2020.

Adgangskort til udstillere:

Alle udstillere modtager 1 partoutarmbånd pr. standkøb for 1000,- excl. moms, og har mulighed for at købe ekstra armbånd for 130,- inkl. moms/stk.

Gæstekort:

Som udstiller har du mulighed for at uddele gæstekort. Efter tilmeldingen modtager du en pdf fil til print af gæstekortene. Alle gæstekort, som du uddeler skal være forsynet med virksomhedens kontaktoplysninger og standnummer, for at være gyldige. Gæstekort ombyttes til dagsarmbånd i indgangen.
De indløste kort afregnes efter landbrugsmessen til kr. 80,- ekskl. moms/stk.

Bestilling af el:

Der kan bestilles elektricitet på pladsen. Dette bestilles sammen med standen ellers kan der på et senere tidspunkt efterbestilles på samme side: landbrugsmessen.dk under fanen ”ekstra bestillinger”,  med oplysning om standnummer.

Strøm type Priser ekskl. moms
230 V 700,-
16 A 1500,-

 

Fremleje/udlån:
Fremleje eller udlån af den bestilte plads eller dele af den er ikke tilladt, ligesom der ikke må byttes om på standpladserne uden ud­stillingsledel­sens tilladelse. Enhver form for reklame eller demonstra­tion uden for den pågældende standplads samt reklamer for fir­maer, der ikke udstiller, er ikke tilladt.

Framelding:

Sker frameldingen efter 1. april 2020 bliver beløbet ikke krediteret. Frameldes der inden 1. april 2020 modtages der en kreditnota på hele beløbet.

Opstilling:

Pladsen vil være klar til opstilling af stande fra tirsdag d. 19. maj, kl. 08.00.
og skal være afsluttet se­nest d. 22. maj kl. 21.00.

Nedtagning:             

Der må tidligst efter lukketid søndag d. 24. maj kl.17.00 udføres nedtagning af udstillingsstandene. Udstillingsarealet skal være ryddet onsdag d. 27. maj. 2020.

Færdsel på pladsen:

Kørsel til og fra standpladsen er ikke tilladt i messens åb­ningstid, og al parkering på pladsen uden for standene er for­budt. Lastbiler og varevogne skal på åb­ningsdagene være ude af pladsen senest kl. 8.30.

Fredag d. 22. maj må der ikke parkeres således at vejene spærres for trafik.

Vagtordning:
Der er indgået en aftale med et vagtselskab, som vil varetage denne opgave. Overvågningen er i tidsrummet kl. 18.00 til kl.07.00 mellem d.   21. maj – 24. maj 2020.

Yderligere info / ekstra bestilling:
Landbrugsmessens hjemmeside er: www.landbrugsmessen.dk