Får og lam

Udstillingen af Får & lam 2018

Præmieliste Får og Geder 2018 2.udgave

Skuets bedste vædder
kat.nr. 491
Ejer: Familien Friis Sørensen, Ø. Alling
Overrækkelse af de mange ærespræmier til Får.
På fløjen:
* Bedste vædder fra Fam. Friis Sørensen, Ø. Alling
* Bedste får fra Henry Bøvling, Viborg
* Bedste 1 års vædder og Bedste 1 års får, fra Jakob Korsvik, Hørning
* Bedste Lammegruppe fra Familen Friis Sørensen, Ø. Alling
Skuets bedset gimmerlam og SKUETS BEDSTE LAM
kat nr. 437 fra Familien Friis Sørensen, Ø. Alling
Skuets bedste vædder lam
kat. nr. 535 fra Vagn frandsen, Frijsenborg, Hammel

Når man kommer til Landbrugsmesse, er det altid spændende for især børnene at se dyrene. Ikke mindst de mange små lam er et stort trækplaster.

I år bliver der en rigtig fin udstilling af såvel væddere, får & lam. Der er i alt tilmeldt 58 dyr.

Katalog – får 2018       Program – får 2018

De tilmeldte fordeler sig på følgende 6 racer:

  • Dorset 8 stk.
  • Charollais 2 stk.
  • Texel 35 stk.
  • Oxforddown 1 stk.
  • Gotlandske Pelsfår 5 stk.
  • Ile de France 3 stk.

Dorset
Dorset er en race, hvor lammene oftest fødes i november- januar, og hvor lammene kan blive slagtefærdige til påske, som de kendte påskelam.

Charollais
Er Charollais ikke en kendt kødrace fra Frankrig? . Jo, det er, men det er også en fårerace fra samme område som Charollais kødkvæget. Racen er forholdsvis ny i Danmark.

Texel, som er den mest udbredte fårerace, er også rigt repræsenteret på landbrugsmessen i 2018. Texel stammer bl.a. fra den hollandske ø Texel.

Oxforddown, stammer fra England, hvor racen blev anerkendt helt tilbage i 1862.

Gotlandsk pelsfår stammer fra øen Gotland i Sverige, hvor racen er vidt udbredt. Pelsfårene har gode moderegenskaber, og dyrene klarer sig godt på naturarealer.

Ile de France
Igen i år udstilles der får af den franske race lle de France, der første gang er registreret i 1824. Det er et roligt. stort, langt, bredt og tæt dyr.

Læs racebeskrivelsen i kataloget, som findes her på hjemmesiden.

Dyrene opstaldes i et stort mastebarduntelt på 14 x 28 meter, hvor der er gode forhold for dyrene og for udstillerne, der tilbringer megen tid ved dyrene på en messe.

Aktiviteter hos får.
På et dyrskue sker der mange ting hos dyrene.

Først skal dyrene bedømmes af dommere, der ser på deres kropsbygning, dyrets ryg og køller. Dyrene skal have nogle gode ben, da det er vigtigt, at de har let ved at gå rundt og finde føden ude på græsmarken. En rigtig skønhedskonkurrence.

Især udstillerne er spændte på, hvem der i år har de bedste dyr. Mon vi kan klare os, og er mine dyr gode nok til at modtage en ærespræmie.

Ja, en vigtig ting er de mange flotte ærespræmier, som en lang række firmaer har skænket messen. Du kan her på hjemmesiden under sponsorer se, hvem ærespræmiegiverne er.

Messen siger rigtig mange tak til den lange række af givere.

Fodring af flaskelam/Klappelam.
Vi har igen i år flaskelam eller klappelam med på messen. Det er altid spændende for børnene at komme tæt på de små søde lam.

Lam og lammegruppe.
Dommerne skal igen i år finde frem til skuets bedste lammegruppe.

Der er en roset til skuets bedste gimmerlam (hunkøn) og skuets bedste vædderlam.

Efter denne konkurrence, skal dommerne blandt de to bedste lam finde frem til, hvilket lam, der i 2018 får prædikatet: Skuets bedste lam. Vinderne bliver belønnet med et bånd.

Klipning af får eller lam.
Om søndagen er der mulighed for at se fåreklipning ved Kjeld Erik Nielsen, Hammel. Kjeld er en meget erfaren fåreklipper, og han kan på en spændende måde fortælle publikum om den korrekte klipnings betydning for en god og brugbar uld og en skånsom behandling af fåret.

Der klippes får om søndagen kl. 11.30 og igen kl. 14.30.

Her bliver der mulighed for at gætte, hvor mange kg eller gram uld, der klippes af fåret eller af det store lam. Der er præmier til den, der kommer nærmest.

Stande med uld & skind findes i det store tematelt.
Vi har nogle stande i det store tematelt,( Damernes Magasin), – hvor der sælges produkter, som er fremstillet af hjemmeavlet uld og skind. En virkelig fin udstilling med mange spændende produkter. De kreative ideer har fået fri udfoldelse, og det er helt utroligt, hvad man kan få ud af fåreulden.

Med venlig hilsen
Kristian Jensen, 40 42 02 01

 


Indbydelse til udstillere af får og lam
Landbrugsmessen afholdes lørdag og søndag den 26. & 27. maj 2018

Fåreudvalget under Landbrugsmessen Gl. Estrup vil hermed gerne opfordre dig til at udstille får/lam på Landbrugsmessen Gl. Estrup.

Udfyldt tilmeldingsskema sendes senest 24. april 2018 til:
Jonna Christoffersen, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg – Email: joc@vikingdanmark.dk – tlf. 87282009.

Download skemaer og regler

Sundhedsregler PDF
Udstillingsregler PDF
Ejererklæringen Klovsyge PDFWord
Ejererklæringen – Får og Geder PDFWord
Tilmeldingsskema – Får 2018 PDFWord
Udstillerkort – Får PDFWord

Tilmeldingsgebyr
Pris pr. boks er kr. 150,00 + moms. På tilmeldingsskemaet noteres det antal bokse, du har brug for til dine får og lam. Regningen udsendes snarest efter tilmelding! Dernæst skal regningen betales senest 2 dage efter modtagelsen. Husk at oplyse E-mail, som kan bruges ved senere kontakt.

Lammeskue
Vi opfordrer til at tilmelde lammehold bestående af 3-4 lam. Lammene inddeles i grupper under og over 3 mdr., og skal opfylde racens krav om uldlængde.

Bedste lam
Vædder- og gimmerlam født i indeværende år kan deltage uanset, om de er fravænnet eller ej.
Lammene noteres som enkelt dyr på tilmeldingsskemaet.

Dommere
Asger Markussen og Harald B. Jepsen står for bedømmelsen om lørdagen, og Asger Markussen kommer igen om søndagen til racepræsentationen.
Fårene vil som tidligere år blive opstaldet i bokse placeret i telt. Der vil blive stillet gratis kraftfoder, græsensilage eller hø og halm til rådighed. Den enkelte udstiller skal selv medbringe spande til foder og vand.

Sundhedsregler
Regler vedr. klovsyge er ens for får og geder. Besætningerne skal være testet fri, og attesten er gyldig 3 år fra prøveudtagningen.
Dog skal laboratorietesten – gældende for skuet 2018 – være attesteret efter 01.08.17!
Se attest herover.

Campingplads
Hvis du ønsker at benytte messens campingplads, koster det kr. 300 + moms. Udfyld dette punkt på tilmeldingsskemaet. Medbring egen forlængerledning på 25 – 30 meter.

Besætningskonkurrence
Bedømmelsen begynder lørdag formiddag med besætningskonkurrence på tværs af alle racer.

Skuets bedste 1 års dyr
Skuets bedste 1 års vædder og 1 års får udpeges på tværs af samtlige racer.

Klappelam
Vi vil gerne have nogle klappelam på fårearealet, hvilket kan trække mange tilskuere til, når de skal fodres.
Har du et eller flere klappelam, du vil medbringe på skuet bedes du kontakte Pia Friis – tlf. 22 14 27 65. gerne via en sms – besked.

Børnedyrskue
Ring nu til Karen Rasmussen, tlf. 23820941 eller send mail til raunlund@mail.dk senest den 18. maj.

Med venlig hilsen
Pia Friis – tlf. 22 14 27 65 / Kristian Jensen – tlf. 40 42 02 01

 


 

 

www.landbrugsmessen.dk