Henriette og Laura er individuele voltigører med longeføren Heidi. De er på hesten Sharmør, som er ejet af Heidi. Alle fire har været en del af sporten i flere år, men er først blevet en del af harks voltige team i august. Da hark voltige team blev startet af Henriette og Ditte. Laura er udover at være individuel, også en del af harks voltige hold hoptimisterne. Heidi er ejer og longeføre for sharmør, som er en hoppe på 13 år. Sharmør har gået voltigering i 2 år, Heidi har dog været longefører i 5 år. Henriette har været udøver i 10 år, både på hold og som individuel, men er nu blevet træner. 

Vi er hoptimisterne fra Hark voltige team. Vi er et voltige hold bestående af udøverne Amalie, Juliane, Johanna, Laura, Lærke, Nanna, Nicole og Olivia. Derudover består holdet af to trænere/longeføre Ditte og Henriette. Holdet er denne gang på hesten Heywood af Lykkebo, som er ejet af Ditte. Vi er et hold, som samarbejder og som sætter fællesskab højt ikke kun på holdet, men i hele vores voltige team. Vi udvikler os sammen, vi hjælper hinanden og vi står sammen både når det er hårdt, men bestemt også når det det går godt. For voltigering er en holdindsats.