Kære medlem!
Vedhæftet finder du indbydelse til årets generalforsamling i Gl. Estrup Landbrugsmesse & Dyrskue.
Vi håber på stor tilslutning til en orientering om årets messe og overvejelserne om fremtidens messe.
Af hensyn til forplejningen, bedes du/I tilmelde jer senest den 15/12.

Indbydelse-GF-2022 Forslag-til-vedtægtsændring-2022

De venligste hilsener

Tina Kjærgård
Formand