Malkekvæg

Indbydelse til malkekvægsudstillere

Landbrugsmessen afholdes lørdag og søndag den 26. & 27. maj 2018

Nu nærmer tiden sig for tilmelding til Landbrugsmessen Gl. Estrup.
Vi vil igen i år have malkekvægsudstilling over 2 dage – altså både lørdag og søndag. Opstaldning af dyrene sker i telte, der er sat op henover bommene.
Med dette tiltag kan vi lave et mindre presset program for udstillerne.

Den faglige del af programmet er foreløbigt sat til at starte kl. 09.30 og slutte kl. 14.30 begge dage.
Punkterne fordeles som nedenstående:

Lørdag Søndag
Bedømmelse af køer Besætningskonkurrence
Ærespræmiekonkurrence Legatuddeling
Miss Gl. Estrup Gl. Estrup prisen
Bedømmelse af kvier og kalve Super-ko konkurrence
Mønstringskonkurrence

Reserve-dyr
Også i år kan der tilmeldes reservedyr.
For hver 3 dyr (pladser), der tilmeldes, kan man tilmelde ét reservedyr, som kommer med i kataloget.
Det betyder, at man kommer med det antal dyr, som man har bestilt plads til, men man vælger som udstiller, hvilke af dyrene i kataloget, der kommer. Man betaler kun for de dyr, der er bestilt plads til.
For kvier gælder, at de skal være født i tidsrummet 01.01.2016 – 28.05.2017.

Download skemaer og regler

Ejererklæring – Malkekvæg 2018 PDF
Sundhedsregler – Malkekvæg 2018 PDF
Tilmeldingsskema – Malkekvæg 2018 PDFWord
Udstillerkort – Malkekvæg 2018 PDFWord
Kalveudstilling 2018 PDFWord

Se også vedlagte flyer, der beskriver, hvad man skal være opmærksom på for at udstille på dyrskue.

Sidste frist for tilmelding af besætningsnumre er fredag den 13. april.
Sidste frist for tilmelding af dyrenumre er tirsdag den 1. maj.

Hvis du ønsker hjælp til udvælgelse af dyr, kan du kontakte din lokale avlsrådgiver.

Tilmeldingsgebyr er 250 kr. + moms pr. dyr.
Af hensyn til fordeling af pladser og holdinddeling bedes eventuelle frameldinger oplyst senest torsdag den 17. maj.

Dyrene må ankomme fredag aften mellem kl. 18 og 20.
Har du brug for hjælp til pasning af dine dyr på skuet, kan du kontakte Henrik Schøler – mobil 23320507.

Kalveudstilling
I samarbejde med Team Future fortsætter vi succesen med en kalveudstilling – se bilag.

Camping
Efter ændring af konceptet skal du også i år huske muligheden for at benytte Messens campingplads.
Pris: 300 kr. + moms. Bestilles på tilmeldingsskemaet.

Fest
Lørdag aften vil der være fest på dyrskuepladsen. Nærmere info følger senere.

Børnedyrskue om lørdagen.
Yderligere oplysninger herom kan fås på hjemmesiden www.landbrugsmessen.dk.
Ring nu til Karen Rasmussen på tlf. 23 82 09 41 eller send en mail: raunlund@mail.dk snarest dog senest den 23.maj.

Med venlig hilsen
Fmd. for Malkekvægudvalget Jacob Therkildsen og Henrik Schøler Nielsen

 


 

 

www.landbrugsmessen.dk