Malkekvæg

Udstilling af Malkekvæg 2018.

Præmieliste Malkekvæg 2018 1.udgave

De Økonomiske vinderkøer hos Holstein.
nr. 1 kat. nr. 234 Ejer: Enghavegaard I/S v/ Mogens & Martin Vetter Jensen, Tøjstrup
Sponsor: Lely Danmark.
De Økonomiske vinderkøer hos Holstein.
nr. 2. kat nr. 238. Ejer: Erik Andersen, Pederstrup, Kjellerup
Sponsor: Lely Danmark.
Vinder af Superko konkurrencen hos jersey.
Præmier fra Compex gruppen
Ejer: Svend Otto Søgaard, Tastum af begge køer
* kat. nr. 298 og kat. nr. 301
Bedste besætningsgruppe for RDM & vinder af
Sundhedsprisen nr. 1, 2 og 3
Ejer: Gert aude, Stabrand
Bedste Yngre RDM MODEL KO
Kat. nr.. 219 fra Gert Aude, Stabrand, Ebeltoft
Bedste ældre RDM Model ko
Kat. nr. 213 fra Gert Aude, Stabrand, Ebeltoft
Bedste yngre Holstein model ko
Kat. nr. 272 fra Niels Henrik Nørgaard, Nørbæk, Fårup
Skuets bedste DRK ko
kat. nr. 332 fra Irma & Hendrikwillem Veerbeek, Gjerlev
DRH model koen fra Irma & Hendrikwillem Veerbeek, Gjerlev
kat. nr. 332
Bedste Holstein Besætningsgruppen
fra Raunhøj Dairy, Spørring pr. Hjortshøj
Modtager af: Avlsforenigens vandrepokal Midt/ Øst Holstein.
Bedste Jersey kvie, kat. nr. 289
fra: Laura & Katrine Bak Thomsen, Møldrup
Bedste ældre Holstein model ko
kat. nr. 237 fra: Raunhøj Dairy, Spørring
Bedste yngre model ko hos jersey:
Kat. nr. 329 fra Familien Søgaard, Tastum, Stoholm
Skuets bedste kvie på tværs af malkeracer samt Model kvie hos Holstein:
Lise Nørgaard, Nørbæk.
CHR. nr. 41092-5755 ( Atwood x Supervisior )

Igen i år er malkekvæg med på Landbrugsmessen både lørdag og søndag.
De 126 malkekøer opstaldes i telte sammen med 14 kalve, som deltager i kalveudstillingen for børn.

Katalog – malkekvaeg 2018       Program malkekvaeg 2018

Tradition med malkekøer på skue.
Når vi mødes til dyrskue, er et af målene at samle kvæg af de danske malkeracer til bedømmelse. Denne begivenhed har en tradition, der går 200 år tilbage. I de første mange år havde dyrskuet en vigtig avlsmæssig betydning. På dyrskuet så man egnens bedste dyr, og de enkelte landmænd fik inspiration til, hvilke egenskaber der skulle satses på for at forbedre racen.
I vore dage drives avlsarbejdet ikke via dyrskuerne landet over, men landets bedste dyr præsenteres og racens avlsmål vises frem, men nu i form af en skønheds-konkurrence.

Hvilke racer er repræsenteret.
På landbrugsmessen er følgende racer repræsenteret:

  • Rød dansk malkerace – også kaldet RDM- deltager med 14 stk.
  • Sortbroget dansk malkerace (SDM) – i dag kaldet Dansk Holstein – lever op til betegnelsen den mest udbredte race i Danmark og er repræsenteret med hele 66 stk. sammen med Dansk Rødbroget Holstein.
  • Dansk Jersey følger trop med 46 stk.
  • Hertil kommer 14 kalve, som udstilles af gruppen af unge vordende udstillere.

Kalvekonkurrencen.
Udstilling af kvæg på landets dyrskuer er som regel en familie begivenhed, hvor såvel voksne som børn deltager og går virkelig meget op i den spændende konkurrence og forberedelserne, der ligger forud. Før man kan deltage på skuet, skal man træne med dyrene, så de er vant til at blive trukket med og vil opføre sig, som trækkeren ønsker det. Derfor starter de fleste børn med at trække og omgås de mindre kalve.

Team Future Breeders.
For at fremme og fastholde børnenes interesse omkring dyrskueaktiviteten, har man i en årrække haft de unge til selv at deltage med kalve, hvor dyrene bedømmes og mønstres.
Dette ungdomsarbejde går under navnet: Team Future Breeders. På landbrugsmessen deltager 14 kalve i denne kalvekonkurrence.

Skuets bedste ko
For anden gang er der i år en konkurrence, som går ud på, at finde skuets bedste ko på tværs af malkeracerne. Vinderens får titlen: Miss Gl. Estrup.
Se vedlagte program over aktiviteterne hos malkekvæg, der som sagt spænder over 2 dage.

Vel mødt til to dage med køer og kalve.


Indbydelse til malkekvægsudstillere

Landbrugsmessen afholdes lørdag og søndag den 26. & 27. maj 2018

Nu nærmer tiden sig for tilmelding til Landbrugsmessen Gl. Estrup.
Vi vil igen i år have malkekvægsudstilling over 2 dage – altså både lørdag og søndag. Opstaldning af dyrene sker i telte, der er sat op henover bommene.
Med dette tiltag kan vi lave et mindre presset program for udstillerne.

Den faglige del af programmet er foreløbigt sat til at starte kl. 09.30 og slutte kl. 14.30 begge dage.
Punkterne fordeles som nedenstående:

Lørdag Søndag
Bedømmelse af køer Besætningskonkurrence
Ærespræmiekonkurrence Legatuddeling
Miss Gl. Estrup Gl. Estrup prisen
Bedømmelse af kvier og kalve Super-ko konkurrence
Mønstringskonkurrence

Reserve-dyr
Også i år kan der tilmeldes reservedyr.
For hver 3 dyr (pladser), der tilmeldes, kan man tilmelde ét reservedyr, som kommer med i kataloget.
Det betyder, at man kommer med det antal dyr, som man har bestilt plads til, men man vælger som udstiller, hvilke af dyrene i kataloget, der kommer. Man betaler kun for de dyr, der er bestilt plads til.
For kvier gælder, at de skal være født i tidsrummet 01.01.2016 – 28.05.2017.

Download skemaer og regler

Ejererklæring – Malkekvæg 2018 PDF
Sundhedsregler – Malkekvæg 2018 PDF
Tilmeldingsskema – Malkekvæg 2018 PDFWord
Udstillerkort – Malkekvæg 2018 PDFWord
Kalveudstilling 2018 PDFWord

Se også vedlagte flyer, der beskriver, hvad man skal være opmærksom på for at udstille på dyrskue.

Sidste frist for tilmelding af besætningsnumre er fredag den 13. april.
Sidste frist for tilmelding af dyrenumre er tirsdag den 1. maj.

Hvis du ønsker hjælp til udvælgelse af dyr, kan du kontakte din lokale avlsrådgiver.

Tilmeldingsgebyr er 250 kr. + moms pr. dyr.
Af hensyn til fordeling af pladser og holdinddeling bedes eventuelle frameldinger oplyst senest torsdag den 17. maj.

Dyrene må ankomme fredag aften mellem kl. 18 og 20.
Har du brug for hjælp til pasning af dine dyr på skuet, kan du kontakte Henrik Schøler – mobil 23320507.

Kalveudstilling
I samarbejde med Team Future fortsætter vi succesen med en kalveudstilling – se bilag.

Camping
Efter ændring af konceptet skal du også i år huske muligheden for at benytte Messens campingplads.
Pris: 300 kr. + moms. Bestilles på tilmeldingsskemaet.

Fest
Lørdag aften vil der være fest på dyrskuepladsen. Nærmere info følger senere.

Børnedyrskue om lørdagen.
Yderligere oplysninger herom kan fås på hjemmesiden www.landbrugsmessen.dk.
Ring nu til Karen Rasmussen på tlf. 23 82 09 41 eller send en mail: raunlund@mail.dk snarest dog senest den 23.maj.

Med venlig hilsen
Fmd. for Malkekvægudvalget Jacob Therkildsen og Henrik Schøler Nielsen

 


 

 

www.landbrugsmessen.dk