Introduktion

For at Landbrugsmessen Gl. Estrup skal kunne levere rådgivning til medlemmer og kunder, er det nødvendigt, at foretage behandling af personoplysninger. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke Landbrugsmessen Gl. Estrup indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til Landbrugsmessen Gl. Estrup ledelse eller til vores persondataansvarlige:

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Henrik Larsen
Tlf.: +45 21194428
E-mail: info@landbrugsmessen.dk

Dataansvarlig

Landbrugsmessen Gl. Estrup,
Randersvej 4,
8963 Auning

Vores behandling af dine personoplysninger

Landbrugsmessen Gl. Estrup behandler personoplysninger, som du har udleveret til os med henblik på at modtage rådgivningsydelser.
Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefon, e-mail
 • Oplysning om dig og andre faglige eller retslige formål
 • Oplysninger der kan henføres til dig og/eller din familie

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Landbrugsmessen Gl. Estrup stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer Landbrugsmessen Gl. Estrup dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du en række rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om, hvordan Landbrugsmessen Gl. Estrup behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger til alternative leverandører (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige. Landbrugsmessen Gl. Estrup kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende eller kræver uforholdsmæssig store tekniske foranstaltninger

Landbrugsmessen Gl. Estrup vil tilstræbe at rette oplysninger med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Når der slettes personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere øjeblikkeligt og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.
Ønsker du at klage over Landbrugsmessen Gl. Estrups håndtering af personoplysninger kan dette gøres til: www.datatilsynet.dk

Videregivelse af oplysninger

Landbrugsmessen Gl. Estrup videregiver ikke personlige oplysninger til myndigheder virksomheder,
organisationer og enkeltpersoner uden for Landbrugsmessen Gl. Estrup. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke
  Landbrugsmessen Gl. Estrup videregiver kun personlige oplysninger til virksomheder, offentlige
  myndigheder eller enkeltpersoner uden for Landbrugsmessen Gl. Estrup, hvis vi har dit samtykke. Vi
  kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.
 • Til ekstern databehandling
  Landbrugsmessen Gl. Estrup videregiver efter aftale personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere
  eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er
  baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag
  til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.
 • Af juridiske årsager
  Landbrugsmessen Gl. Estrup videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller
  enkeltpersoner uden for Landbrugsmessen Gl. Estrup, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse
  eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
  • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytter mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
  • Holde Landbrugsmessen Gl. Estrup fri fra skade, vores medlemmer eller offentligheden rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

Landbrugsmessen Gl. Estrup kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere. Landbrugsmessen Gl. Estrup kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om landbrug.

Informationssikkerhed

Landbrugsmessen Gl. Estrup ønsker at sikre medlemmerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.
Landbrugsmessen Gl. Estrup har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt i Landbrugsmessen Gl. Estrup:

 • Antivirus-systemer på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Landbrugsmessen Gl. Estrups vegne.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
 • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i Landbrugsmessen Gl. Estrup.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Landbrugsmessen Gl. Estrup gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Landbrugsmessen Gl. Estrup overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Landbrugsmessen Gl. Estrup samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer

Landbrugsmessen Gl. Estrups privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Landbrugsmessen Gl. Estrup begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil Landbrugsmessen Gl. Estrup gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).

Revisionshistorik

Version Note Dato Redigeret af
V0.0.9 Første udkast til skabelon 13. marts 2017 Lars Krüger
V1.12 Skabelon tilrettet Landbrugsmessen Gl. Estrup 12. april 2018 Lars Krüger
V1.13 Persondatapolitik Landbrugsmessen Gl. Estrup 24. maj 2018 Silke Lorenzen