Indkaldelse til generalforsamling

VIGTIGT: For at kunne overholde de gældende anbefalinger fra
myndighederne, er det nødvendigt, at tilmelde sig generalforsamlingen.
Dette gøres enten på mail glestrupmessen@gmail.com eller på telefon
4016 4748 senest dem 7. juni 2021.
Alle er velkomne, dog er det kun repræsentanter, der har stemmeret!

Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19.30
på Det Grønne Museum, Randersvej 4, 8963 Auning
Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere og dirigent.
2. Beretning om Landbrugsmessens virksomhed v/ Tina Nielsen
3. Regnskabet forelægges til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag – ingen indkomne forslag
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Der skal vælges 7 personer til en ny bestyrelse, da den siddende
bestyrelse alle stiller deres mandater til rådighed – derudover skal der
vælges 2 suppleanter
6. Valg af revisorer.
Folkevalgte: Jens Chr. Nielsen, Jørgen Vest Rasmussen,
Suppleant Søren Eskildsen
Revisionsfirmaet J.C. Nørgaard/ Dansk Revision
7. Eventuelt.

Til repræsentanterne:
Hvis du ikke kan deltage i generalforsamlingen, bør du snarest aftale med din organisation/firma, at der møder en anden
repræsentant.
Er du ikke mere valgt som repræsentant af din basisforening/firma, skal du kontakte Tina Nielsen, så vi kan få
repræsentantskabslisten tilpasset og indbudt din afløser. Ring herom snarest på 4016 4748 eller send en mail til
glestrupmessen@gmail.com
Under generalforsamlingen er foreningen vært ved en øl eller vand, og en lille snack – på grund af
Covid-19 restriktionerne, er det ikke muligt, at servere mad.

*Retningslinjer i henhold til Covid-19:
For at deltage i generalforsamlingen, skal du kunne fremvise et gyldigt coronapas. Et gyldigt
coronapas kan man få, hvis man er færdigvaccineret, har fået en negativ coronatest inden for
72 timer eller tidligere har været smittet.

Såfremt statens Covid-19 retningslinier ændrer sig inden generalforsamlingen, forbeholder vi os
retten til at udskyde afholdelsen, eller afvikle under passende forhold.
Med venlig hilsen
Tina Nielsen
formand
www.landbrugsmessen.dk

Bestilling af stand

Bestilling af stand

Abningstider/priser/adresse

Praktisk info

Bannerreklame

Bannerreklame

Kort over pladsen

Ekstra Bestillinger

Ekstra bestillinger

Fødevaretema

MadMessen

Det grønne museum

Det grønne museum