Indkaldelse til generalforsamling
VIGTIGT: Vi ser os desværre nødsaget til, at udsætte den planlagte generalforsamling den 17/11-20, på grund af stramningerne for, hvor mange vi må være samlet – det er desværre ikke muligt at gennemføre, under de nuværende Covid-19 restriktioner. Da netop denne generalforsamling er vigtig for messens fremtid, mener vi, at det er vigtigt, at vi kan gennemføre arrangementet med fysisk deltagelse af alle, der har interesse i Landbrugsmessen, så vi vil indkalde med en ny dato, så snart situationen tillader det.

Tirsdag den 17. november 2020 kl. 19.30
på Det Grønne Museum, Randersvej 4, 8963 Auning

Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere og dirigent.
2. Beretning om Landbrugsmessens virksomhed v/ Tina Nielsen
3. Regnskabet forelægges til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag – ingen indkomne forslag
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Der skal vælges 7 personer til en ny bestyrelse, da den siddende
bestyrelse alle stiller deres mandater til rådighed – derudover skal der
vælges 2 suppleanter
6. Valg af revisorer.
Folkevalgte: Jens Chr. Nielsen, Jørgen Vest Rasmussen,
Suppleant Søren Eskildsen
Revisionsfirmaet J.C. Nørgaard/ Dansk Revision
7. Eventuelt.

Til repræsentanterne:
Hvis du ikke kan deltage i generalforsamlingen, bør du snarest aftale med din organisation/firma, at der møder en anden
repræsentant.
Er du ikke mere valgt som repræsentant af din basisforening/firma, skal du kontakte Tina Nielsen, så vi kan få
repræsentantskabslisten tilpasset og indbudt din afløser.

Ring herom snarest på 4016 4748 eller send en mail til
glestrupmessen@gmail.com

Under generalforsamlingen er foreningen vært ved en øl eller vand – på grund af Covid-19
restriktionerne, er det ikke muligt, at servere mad. Det vil være muligt, at holde den anbefalede
afstand, ligesom der vil være håndsprit tilgængeligt flere steder.
Såfremt statens Covid-19 retningslinier ændrer sig inden generalforsamlingen, forbeholder vi os
retten til at udskyde afholdelsen eller afvikle under passende forhold.

Med venlig hilsen
Tina Nielsen
formand
www.landbrugsmessen.dk

 

Bestilling af stand

Bestilling af stand

Abningstider/priser/adresse

Praktisk info

Bannerreklame

Bannerreklame

Kort over pladsen

Ekstra Bestillinger

Ekstra bestillinger

Fødevaretema

MadMessen

Det grønne museum

Det grønne museum