Planlægningen er startet til Gl. Estrup Landbrugsmesse og Dyrskue!!
OBS!!!  Bemærk ny dato!


Vi slår dørene op til et brag af en ny og bredere  Landbrugsmesse

Der vil være spændende nyheder på hele pladsen, for både store og små. Kom helt tæt på dyrene, maskinerne, det historiske landbrug og det super moderne landboliv.

Følg med på hjemmesiden og facebook hvor vi løbende løfter sløret for nogle af nyhederne og flere spændende tiltag.

Indkaldelse til generalforsamling

Tirsdag den 9. november 2021 kl. 19.00
på Det Grønne Museum, Randersvej 4, 8963 Auning
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere

3. Beretning om Landbrugsmessens virksomhed i det forgangne år v/ Tina Nielsen

4. Fremlæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse

5. Præsentation af budget for det kommende år.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Behandling af indkomne forslag
– forslag om vedtægtsændring vedr. §3 er medsendt

8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Der skal vælges mindst 5 og højest 7 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter

9. Valg af 2 bilagskontrollanter
Jens Chr. Nielsen, Jørgen Vest Rasmussen,
Suppleant Søren Eskildsen

10. Valg af revisor.
Revisionsfirmaet J.C. Nørgaard/ Dansk Revision

11. Eventuelt.
Punkterne 6 og 7 bytter plads, da forslaget om medlemsskaber skal behandles før fastsættelse af
kontingent.

Ønsker du stemmeret til generalforsamlingen, skal du være medlem af foreningen. Kontakt Tina
Kjærgård Tobberup på 4016 4748 eller send en mail til glestrupmessen@gmail.com
Under generalforsamlingen er foreningen vært ved et let traktement, så giv gerne besked om
deltagelse på ovenstående mail eller telefon.

Såfremt statens Covid-19 retningslinier ændrer sig inden generalforsamlingen, forbeholder vi os
retten til at udskyde afholdelsen, eller afvikle under passende forhold.

Med venlig hilsen
Tina Kjærgård Tobberup
formand

Bestilling af stand

Bestilling af stand

Abningstider/priser/adresse

Praktisk info

Bannerreklame

Bannerreklame

Kort over pladsen

Ekstra Bestillinger

Ekstra bestillinger

Fødevaretema

MadMessen

Det grønne museum

Det grønne museum